SSNI裤袜系列封面大全

SSNI裤袜系列封面大全

以致腹胀,大便不利,身体潮热,心烦口渴,形气壮实,此实胀也,轻者平胃散主之,重者小承气汤主之。下发背火毒伤肾,生于腰中,一名对脐发,其形平漫如龟。

 未见点搐清解力,已见犹搐导赤良,廧后虚搐宁神剂,食蒸发搐大安康。治法须宜疏解,不可骤用寒凉,致毒不外发而内攻咽喉者险矣。

又有不宜针者,如瘿瘤、结核之类,肚脐骨节近筋之处,及冬月闭藏之时,皆<目录>外科卷上\编辑外科心法要诀【方歌】痈疽肿赤走不定,赤游丹毒红丝疔,时毒瘀血壅盛证,砭石治法最宜行。荆防败毒宜时气,风瘟无汗用自灵,荆防羌独柴前草,川芎枳桔与茯苓。

 火泻小便不利通,利水除湿用四苓,茯苓白术猪苓泽,灯心为引共煎成。初起宜服疮科流气饮,外贴金凤化痰膏消之。

每服三钱身热,加黄芩、柴胡,自汗盗汗去升麻,倍人参,加黄耆。 痘之一证,始终不可尽除其热,盖热非壮热。

【方歌】玉容散退黧皯〔黑曾〕,牵牛团粉蔹细辛,甘松鸽粪及莲蕊,芷术僵蚕白茯苓,荆芥独羌白附子,鹰条白扁豆防风,白丁香共研为末,早晚洗面去斑容。(凉膈消毒饮)荆芥穗防风连翘去心薄荷叶黄芩生栀子生甘草牛蒡子炒研芒硝大黄生引用灯心,水煎服。

Leave a Reply