Vol780模特程程程私房性感灰色网纱轻透服饰秀苗条身材撩人诱惑写真67P程程程画语界

Vol780模特程程程私房性感灰色网纱轻透服饰秀苗条身材撩人诱惑写真67P程程程画语界

左脸青而兼赤者,先用柴胡清肝散;后用地黄丸。宜白饼子下之,后用益黄散和胃。

清气不升者,用补中益气汤。 一小儿干啼,面青或赤,手足并热。

后不节饮食,视物不明。窃谓∶上焦受气于中焦,中焦气未和,不能消谷,故为噫耳。

今手足冷而硬者,独阴无阳也,故难治。此皆治六淫外伤元气,形病俱实之法也。

大抵此症,或因吐泻内亡津液,或禀赋肾阴不足,不能滋养肝木,或乳母恚怒肝木侮金,当用六君子汤,补脾土,以生肺金。玉露散治吐泻黄色。

经谓∶脾主肌肉,肺主皮毛。又善思、善味,其症当脐有动气,按之牢若痛;其病腹胀满,食不消,体重节痛,怠惰嗜卧,四肢不收。

Leave a Reply