Vol.577女神杨晨晨sugar华丽服饰配吊带红丝秀翘臀美腿撩人诱惑写真[65P]_杨晨晨_画语界

Vol.577女神杨晨晨sugar华丽服饰配吊带红丝秀翘臀美腿撩人诱惑写真[65P]_杨晨晨_画语界

脑【注】脑者,头骨之髓也,俗名脑子。上三味,水煎服。

 若大下后,胃气虚冷,亦令致哕。若出时,切忌荤腥生冷,冒犯风寒,皆能使皮肤闭塞,温毒抑郁而内攻也。

 至辨法∶凡有丹痧疹者脘必闷,四者之齐与不齐,以脘闷之解与未解为辨;且热必壮,四者之解与不解,以汗出之透与未透为辨。此毒热炽盛,蔽其气凝其血而陷也。

【注】极泉穴,在腋下臂内筋间动脉引胸中,是其穴也。膂【注】膂者,夹脊骨两旁肉也。

承扶臀下股上约,下行六寸是殷门,从殷外斜上一寸,曲膝得之浮寻,委阳承扶下六寸,从内斜并殷门。 筒身卵锋者,谓身直如竹筒,未锋员如卵锐也。

若兼心跳肢厥,昏厥如尸者,四逆散合白薇汤主之。然有似闷而非真闷,即属闷而缓者,是为险中之逆,此闭证也。

Leave a Reply