No2345女神娜露Selena三亚旅拍性感黑色缕空内衣秀丰满身材诱惑写真47P娜露秀人网

No2345女神娜露Selena三亚旅拍性感黑色缕空内衣秀丰满身材诱惑写真47P娜露秀人网

后天也,先天一气,即寓于中,先天为体,先有这一团真气,而后始有人身。大都行高者谤多,曲高者和寡,所以一齐之傅,何当众楚之咻。

因阳虚者,阳衰则阴盛,阳虚二字,包括七情在内,论阳虚,是总其名也。皆宜扶阳,驱逐阴邪,阳旺阴消,邪尽正复,方可了扶阳之品。

总之以有余、不足为主。法宜温中,如理中汤,香砂六君,甘草干姜汤,加香附、安桂、丁香之类。

 口淡者,脾气不足也;可与归脾汤、参苓白术散。 淋漓不断者,少则非崩,崩者多而不止,皆由元阳行德不下,以致阴精流溢不守,不得仅以热论,色紫成块,色淡不鲜,同为阳气不足。

究意循环盛衰之理,不作病看。气顺则气血流通,必无痛证。

昧者不知此中消息,妄以苦[1]寒大凉治之,鲜不速毙。因外感风寒而致者,其人定多畏寒恶风,或发热而兼头疼。

Leave a Reply