33eee

33eee

内容:黄柏,味苦、微辛,气寒,阴中之阴,降也。虽杜仲得胡桃仁之相助,亦无碍其益肾之功。

夫沙参止入肺、肝二经,诸经不能俱入也。 治阴户肿疼且痒,温暖子宫,疗男子阴囊湿痒,坚举,敛阴汗,却癫痫,拂疮疡,利关节,主腰膝胯痛,祛手足痹顽,治产后阴脱不起,妇人无娠,尤宜久服,则功用颇奇。

 若阴症之痈毒,其初生也,背必如山之重,服金银花,而背轻如释负也;其溃脓也,心必如火之焚,服金银花,而心凉如饮浆也。可为君药,但其功甚缓,必须多用分量为得。

但其性过速,宜暂而不宜或问王不留行止可下乳,是上亦可行之物也?肉桂用于肾气或疑肉桂于都气丸中,未必非利小便,何以治水者不用都气,而用肾气丸乎?

必须用桂、附甘温之药,引其火以归源,下热而上热自消也。盖单用一则功专而效速,合用他药,未免拘牵矣。

盖破故纸,自有水火相生之妙,得胡桃仁而更佳,但不可谓破故纸,必有藉于胡桃仁也。曰∶膀胱热结而小水不通,用黄柏、知母而加之肉桂者,此救一时之意也,用之正见东垣之妙。

Leave a Reply