AV制服丝袜天堂福利AV

AV制服丝袜天堂福利AV

 夫两耳前后,俱属少阳地界,今忽肿微痛,红色中含青色,兼之两颧色赤,口不渴,而唇、舌青白,知非少阳之风火明矣。其目仅十有三篇,而方术家之能事毕矣。

问曰:每日早饭后即咳吐黄痰数口,五心潮热,心烦、口渴,大热饮冷,六脉细、数者,何故?就辟入南,研究此证,谓南人凡病皆谓之瘴,率不服药,惟事鬼神。

亦有心移热于小肠,而致血下行者,法宜清心,如导赤散之类。问曰:平人觉未有病,惟小便后有精如丝不断,甚则时滴不止者,何故?

法宜回阳,交通上下为主。 服二三日,即寒热之证自判。

 故经云:"无先天而后天不立,无后天而先天亦不生",后天专重脾胃。再三追索,以为心肺居膈膜上,法天,故配之于寸,以为上者上也,胸喉中事也;脾胃居膈膜下,至脐,法地,故配之于中,中也者,上下之枢机也;肝肾居脐下,法水,故配之于下,以为下者下也,少腹、腰、股、膝、胫、足中事也。

肺气壅则大肠之气壅,而血亦与之俱壅,故痢症作。若王冰不过注《素问》经文之一端耳。

Leave a Reply