No147白丝美足写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

No147白丝美足写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

真气健旺,则矫捷自如,出纳有节,焉有舌不能转,肢不能举,睡中流涎不觉者乎? 白者重在气之滞,赤者重在血之涩,赤、白相兼,心、肺俱受燥也。

问曰:两足冷如冰,不能步履,服桂、附、除湿药不效,而更甚者,何故?知得此理,仲景之心法可通,明澈无疵,调和水火之方有据。

至于食疟,则用保和丸治之。又六元正纪大论曰:火郁之发,民病温疟。

 由于肾水泛溢者,服一切温中补火药,自然不会有效。盖暑伏于营,凝结而为疖,散布而为疟。

陈无择所论与巢元方同。故伤寒伏邪,宜攻邪为主,中暑痎疟,宜扶正为先,则暑化虚而非寒明矣。

 冬伤于寒,发为温病,本于经旨。 略曰:砭曲池出血,北人谓之打寒,治伤寒温疫。

Leave a Reply