No5601女神王馨瑶yanni脱粉色长裙露性感蕾丝内裤秀惹火身材诱惑写真78P王馨瑶秀人网

No5601女神王馨瑶yanni脱粉色长裙露性感蕾丝内裤秀惹火身材诱惑写真78P王馨瑶秀人网

用葱白九枝,煎汤调服一丸,盖被出汗为效。每日辰、午、申三时,用温水洗净患处,上药三次,上至七、八日,其痔枯黑坚硬,住药裂缝,【方歌】枯痔天灵盖〔火段〕淬,砒矾轻粉共蟾酥,入锅碗盖泥固〔火段〕,痔疮新久搽皆除。

故曰筋沈属肝骨沈肾也。【注】呢喃,言语不清也。

初服仙方活命饮清解之,毒甚宜服内疏黄连汤,外敷二味拔毒散。松肌通圣药最灵,荆芥羌蒡共防风,紫草红花青归芍,地丁蜂房查木通。

(加味六君子汤)人参白术炮姜陈皮半夏制茯苓炙甘草升麻蜜炙柴胡醋炒肉桂水煎服。加味保元食热虚,参耆甘草补厥脾,栀芩麦冬清心热,查麴陈麦消滞宜。

 癖疾一证,皆因饮食过节,肠胃瑱满,浊汁外溢,复感寒气凝结而成,每生于左胁之下,始如鸡卵,坚硬成块,渐如覆盆之形,越脐则难治矣,其候身体潮热,喜饮凉水,肌肤削瘦,面色青黄也,治者宜详察之。(平胃地榆汤)苍术炒陈皮厚朴姜炒甘草地榆引用生姜水煎服。

初宜蟾酥丸,或麦灵丹汗之,次服黄连消毒饮清之。丸如不成,加好黄酒少许,打三、五百下为丸,如绿豆大。

Leave a Reply