U378清纯女神宁夏蕾丝睡衣私房照62P宁夏尤果网

U378清纯女神宁夏蕾丝睡衣私房照62P宁夏尤果网

在里者,因阳明内实失下而致,必心腹胀满,治宜攻下。 今云长人二十四椎者,其肢节宁即多矣。

虽病,然有自瘥者也,加治则易愈。《内经》所谓因形伤气,从阳注阴者也。

其人头汗出,微恶寒,手足冷,却当汗。时人穿凿,互生异见,宜取轩后正经,勿视杂术之浅法也。

是邪气在表而烦躁者也。凡手足三阳皆为阻遏,故留饮尽属水而常主于动,伏饮兼有痰而有时则静,留饮尚有驱逐之法,伏饮但有温和之法。

劳倦之人身体疼痛者,必脉虚因倦,用补中益气汤。若外舍分肉之间,令人消灼肌肉,以脾主肌肉,又主四肢,邪之所凑,其经必虚,而况兼孤绝之阴、独发之阳,上下内外相为捍格乎!所以不必再引有所用力而可知少气烦冤,手足热而欲呕矣,噫,瘅疟之暴与阴毒之惨,初无少异,由此可见,疟气之留于皮毛肌肉筋骨六腑募原者犹浅,伤于五脏者深。

,即以食后温服之,如经七日以后,服附子等汤之。谓阴阳二气卒有衰绝,脐下《八十一难经》曰∶脉有三部,上部法天,主胸以上至头之有疾也。

Leave a Reply