tpimage写真无删版在线

tpimage写真无删版在线

地发杀机,龙蛇起陆。有膈膜遮蔽浊气,不得上熏于心,所以真心不受邪凌犯;其所以致病者,心包络耳。

得医之最上义者,气之冲,神之化,皆此身之真息以踵也。 又有气郁生痰者,严用和云∶“人之气道贵乎顺,顺则津液流通,决无痰饮之患。

其支者,别跗上,入大指之间,循大指岐骨内出其端,还贯爪甲,出三毛。胸□亦里也,以热结不高,故曰在里。

庶两勿羁縻,阴阳相和,否转为泰矣。治一切气,温中散寒,开郁行气燥湿。

伤寒脉浮,发热无汗,其表不解,不可与白虎汤;渴欲饮水,无表证者,白虎加人参伤寒之邪,传入阳明,脉浮,发热无汗,其表不解者,虽有燥渴,乃大青龙汤证,不可与白虎汤。懊□者,即心中欲吐不吐,烦扰不宁之象也。

心下痞而复恶寒汗出者,非表不解,乃表阳虚也。咽痛,少阴寒热俱有之证也。

Leave a Reply